Op weg naar een Data-Gedreven Cultuur middels Onderwijs

In 2011, aan het begin van de reis van Mattrig, publiceerde McKinsey & Co werk over hoe ze een data-gedreven wereld voor zich zagen op basis van interviews met experts. Vijf jaar later, begin 2017, is slechts een fractie van die waarde gerealiseerd binnen de belangrijkste van de in de studie genoemde industrieën. Volgens een vervolgstudie kunnen we daar zeker wat aan doen:

  • Analytisch Talent Opleiden – Analytisch talent is schaars
  • Data Centraal Verbinden – Data in silos is niet ok
  • Upgraden van IT systemen/infrastructuur – Legacy is nou eenmaal Legacy
  • Leiders aan boord over impact – Scepsis doodt elk potentieel voor verandering
  • Verbindt de disciplines – Multi-disciplinaire actie zal een vereiste zijn
  • Demonstreren van bruikbaarheid om adoptie – Rapid prototyping kom je ver mee
  • Deel data – Richt je processen zo in dat je data makkelijk kunt delen in lijn met de AVG

Opleiden, Trainen, Coachen

Big data is like teenage sex: everyone talks about it, nobody really knows how to do it, everyone thinks everyone else is doing it, so everyone claims they are doing it…

Dan Ariely

Vier van de zeven meest impactvolle punten benoemd in de vervolgstudie kunnen geadresseerd worden met onderwijs; sterker nog, ze vereisen onderwijs. Uit bovenstaand volgt dat verschillende doelgroepen hierin een belangrijke rol spelen, waar je in eerste instantie moet denken aan: leiderschap, management, analytisch talent, gebruikers (t.b.v. adoptie), analytics translators (t.b.v. adoptie), en natuurlijk mensen vanuit de uitvoerende rol (t.b.v. rapid prototyping, vroege onboarding en co-creatie).

Dat onderwijs hier een belangrijke rol speelt, spreekt voor zich. Wat minder voor zich spreekt, maar ook cruciaal is om te borgen is dat de trainingen plaats vinden vanuit de gedachtengoed van een centraal overkoepelend plan. Een onderwijsprogramma dat is opgesteld o.b.v. een visie en strategie zodanig dat die past in de ambities van de organisatie. Zo groeit de hele organisatie samen in de volwassenheid (data-literacy) en voorkom je mismatches in behoeften e/o miscommunicatie over en weer tussen de verschillende doelgroepen binnen de organisatie.

Concreet

Concreet zul je voor een ieder van de vier belangrijkste doelgroepen (leadership, management, data team en analytics translators), een programma opstellen die over de looptijd geijkt is met de wensen en behoeften van ieder ander van de vier doelgroepen. Daarbij zal ieder van de programma’s in lijn moeten zijn met het eerdergenoemde overkoepelende programma voor de organisatie.

Een programma bestaat uit een set aan onderwerpen per geplande dag, waar op een dag e/o dagdeel of een kennissessie ingedeeld staat of een hands-on workshop. In de praktijk zullen de meeste dagen een combinatie van beide vormen bevatten.

Knowledge Session

This form of engagement is primarily driven by content prepared and presented by Mattrig. The dialog ensues from questions posed after on the basis of the contents of the talk or surrounding the applicability to particular use cases within the organization.

(Hands-on) Workshop

Active engagement in the material is strongly encouraged throughout the course of the workshop. Workshop activities range from hands-on coding to drag and drop prototyping. The purpose is determinant of the focus in the process.

Het adresseren van alle drie de lagen in je organisatie

Leadership

Just like change starts with a vision and first translates into strategy, altering the momentum of an organization starts with the buy-in of leadership and by nature of leadership first translates into activation of people.

Management & Supervisory

In order for the organization’s key decision-makers to be driven by data the path to being data-driven needs to be the path that is easiest to traverse. True value from data arises when the right people and infrastructure are lined up.

Execution at the grass-root level

Just like management needs to be geared toward being data-driven, data scientists are often heavily over-invested in the technical side of things. A simple framework often makes the difference between experiments and business results.

Interesse switch vanuit onze klanten: wanneer onderwijs de focus is geworden

De ervaring leert dat ons onderwijsprogramma industrie-agnostisch is - toch leuk om te zien waar wij tot nu toe het meest werk in hebben verricht

Public Sector

By far the industry in which Mattrig has done the most in education serving all three layers, be it managerial or technical.

Automotive

Education offered was mostly in the form of hands-on workshops, often moving traditional BI toward advanced analytics.

Healthcare & Life Sciences

Work done in Healthcare includes both, panel sessions at events and knowledge sessions on site, addressing leadership.

Laat een onderwijsprogramma op maat maken voor uw organisatie.